MJERAČI SLANOSTI - RDA MJERAČI

Mjerači salanosti, osiguravaju visoku točnost mjernja uz preciznost ± 0,1 g / m², s točnošću od ± 0,5 g / m² i ± 0,1 ° C. Mjerači opciski mogu spremati GPS lokaciju, koja se kasnije može prebaciti na server. Ta opcija olakšava koristniku analizu i pračenje informacija. Sa upotrebom mjerača slanosti optimizira se upotreba posipnog materijala (soli) i pruža veći stupanj sigurnost na cesti.

MJERAČI SLANOSTI - RDA MJERAČI

Za analizu internetske stranice koristimo tzv. cookies.   OK